Teemoja

Tietoinen ratsastus

Tietoisen ratsastuksen teemoja

Mitä on tietoinen ratsastus?
Istuntaan perehtymistä, yhteistyötä ja yhteyden etsimistä hevosen kanssa, ratsastuspelkojen  ja jännitystilojen selvittämistä, kehon oikeanlaista käyttöä, henkistä valmennusta ja niin edelleen. 
Se on myös ymmärrystä siitä, miten me ihmiset toimimme, miten hevoset toimivat
ja mikä merkitys on sillä, että tekniikan lisäksi tunnemme ja koemme.

Tärkeitä asioita ovat mm.:

 • Kehon ja mielen tietoiduuden kehittäminen
 • Ratsastajan keho ja mieli
 • Hevosen keho ja mieli
 • Yksilöllisten erojen huomioon ottaminen
 • Yhteyden löytäminen ratsukon välillä,
 • josta seuraa parempi yhteistyö ja onnistumisen tunteet molemmilla

Painopiste tunneilla on:

 • Tietoisuus ja yhteys hevoseen
 • Ratsastajan istunta ja tunnetila
 • Ratsun auttaminen kantamaan itseään ratsastajan alla
 • Sekä ratsukon toimiminen ja kehittyminen yhdessä
Tietoisen ratsastuksen teemoja

Kenelle tunnit sopivat:

Opetus soveltuu ihan kaikille, mutta voi olla avuksi, jos alla mainitut asiat kiinnostavat

Ratsastajalle;

 • jota kiinnostaa yhteistyön tekeminen hevosen kanssa ymmärtäen,
 • että ratsukossa toimii kaksi yksilöä
 • joka haluaa oppia ja opetella sitä, miten opitaan yhdessä
 • jota kiinnostaa tekniikan lisäksi tunne ja kokemus
 • joka kaipaa syvemmälle menevää dialogia siitä, mitä teemme ja miksi
 • joka haluaa harrastaa rakkaudesta lajiin ja hevosiin, ilolla
 • joka ymmärtää, että hevosta tulee kunnioittaa ja kohdella hyvin

Lue lisää ajatuksiani blogista.