Ratsastajan vastuu ratsukon toisena osapuolena

Tietoinen ratsastus

Ratsastajan vastuu ratsukon toisena osapuolena

Ratsastajan vastuu ratsukon toisena osapuolena, mistä olemme vastuussa, kun päätämme ratsastaa hevosella? Olemme ehkä kasvaneet siihen ajatukseen, että hevoset ovat meitä varten ja joskus emme osaa edes ajatella asiaa siitä näkökulmasta, mitä kaikkea meidän olisi hyvä ottaa huomioon ja mikä on oma vastuumme päättäessämme ratsastaa.

Tämä artikkeli sisältää laajasti erilaisia näkökulmia ja asioita. Tekstin tarkoitus ei ole syyllistää tai esittää, että ilman näitä asioita emme ottaisi vastuuta riittävästi. Joskus on kuitenkin hyvä miettiä tätä laajaa kokonaisuutta ja kirkastaa itselleen omia mahdollisia haasteita sekä nähdä myös ne puolet, jotka omassa toiminnassa ovat hyvin. Meidän ei ole tarkoitus pitää hevosia tai niiden meidän puolesta tekemistä itsestäänselvyytenä

Ratsastajan vastuu ratsukon toisena osapuolena

Ratsastajan vastuu

Mitä kaikkea ratsastajan olisi hyvä ottaa huomioon? Meidän voi olla joskus vaikeaa ajatella, että meidän ratsut eivät ole olemassa vain sitä varten, että me saisimme ratsastaa. Jos ajatuksemme menevät liiaksi siihen suuntaan, että hevosen tehtävä on toimia vain välineenä ja tehtävä mitä me sanomme, menemme aika kauas vastuunottamisesta.

Vastuunottaminen erityisesti omasta itsestään hevosen lisäksi tuo mukanaan mukavuutta molemmille. Minkä kaiken voisi ajatella olevan ratsastajan vastuulla?

Ratsastajan vastuu omasta kehostaan ja kehonhallinnasta

Usein haluamme hevosemme tekevän asian X, koska pyydämme tai vaadimme sitä. Korjaamme hevosta ja haemme täydellistä suoritusta ja saatamme unohtaa, että meillä on vastuu siitä, että emme itse häiritse hevosen liikettä. Ajatus siitä, että hevosen pitäisi tehdä puhdas ja fyysinen suoritus, ilman, että meidän tulee tehdä sama, on suhteellisen epäreilu. Sinulla on siis:

 • Vastuu omasta kehostasi
 • Vastuu fyysisestä kunnosta, jonka puitteissa ratsastat
 • Vastuu kehon liikkuvuudesta
 • Vastuu kehotietoisuudesta, jotta tiedät, milloin mahdollisesti pyydät jotain, jossa itse saatat häiritä hevosta liiaksi. Eli et pyydä hevoselta asiaa, jota et itse kykene pyytämään

Ratsastajan vastuu omasta mielentilasta ja tunnetiloista

Menetkö tallille kiireessä ja haluat suorittaa tehtävän, joka ei etenekään niin kuin halusit? Joskus joku meidän oman mielen päällä oleva vaikuttaa suoraan siihen, miten reagoimme tekemiseen, varsinkin silloin, kun kaikki ei mene niin kuin ajattelimme. Stressi, kiire, suorituspaineet, kehityspaineet, ympäristön luoma paine tai joku muu vaikuttaa voimakkaasti mieleemme. Varsinkin silloin, kun emme tiedosta näiden vaikutusta ja reagoimme mielemme tasolla ilman, että pystymme tarkkailemaan omaa toimintaamme tai reagointiamme. Sinulla on siis:

 • Vastuu omista tunnetiloistasi ja siitä, miten ne vaikuttavat toimintatapaasi
 • Vastuu siitä, että et siirrä vastuunkantoa sinun tunnetiloistasi/mielentiloistasi hevoselle
 • Vastuu omien henkisten ja psyykkisten asoiden tiedostamisesta sillä tasolla, että kykenet näkemään asiat siten, että ulkoista kiukkua/turhautumista/vihaa hevoseen sen vuoksi, että olet itse kykenemätön niitä käsittelemään
Ratsastajan vastuu ratsukon toisena osapuolena

Ratsastajan vastuu hevosen kehonkäytöstä

Haluamme usein hevosemme suorittavan erilaisia asioita. On tärkeää tiedostaa, että tiedämme mitä olemme hevoselta pyytämässä. Lisäksi on hyvä tietää, miten asia on hevoselle opetettu tai onko sitä opetettu. Sinulla on siis:

 • Vastuu siitä, että tiedät suurinpiirtein miten hevonen käyttää kehoaan
 • Vastuu siitä, että tiedät, mitä hevoselta voi pyytää ja mitä ei. Toisin sanoen, et voi pyytää sellaista, jota hevonen ei osaa, mutta voit opastaa hevosta siihen suuntaan
 • Vastuu siitä, että opastat hevosta käyttämään kehoaan niin, että hevonen osaa itse kantaa itsensä ja on itse vastuussa omasta kehostaan
 • Vastuu siitä, että et vie hevosta liian isosti epämukavuusalueelle, eli tiedät hevosen rajat
 • Vastuu siitä, että opiskelet itse tarvittavan määrän sitä, miten ja milloin hevonen liikkuu oikein

Ratsastajan vastuu hevosen mielentilasta/psyykestä

Tämä voi tuntua tavallaan epämääräisimmältä alueelta näistä. Joidenkin mielestä tämä ei välttämättä ole edes oleellista. Minulle tämä osa-alue melkeinpä tärkein ja itse olen huomannut, että moni kehonkäytön asia ratkeaa suhteellisen nopeasti, jos vain jaksamme panostaa myös hevosen henkiseen hyvinvointiin. Sinulla on siis:

 • Vastuu siitä, että tiedostat hevosesi tempperamentin ja persoonallisuuden
 • Vastuu siitä, että osaat lukea merkkejä, joita hevosesi sinulle antaa esimerkiksi väsymisen, hermostumisen tai vaikka jännittämisen suhteen
 • Vastuu siitä, että osaat tehdä rajanvetoa siitä, milloin on ok käydä epämukavuusalueella ja koska ei
 • Vastuu siitä, että pidät huolen hevosen henkisesti hyvinvoinnista. Teillä on molemmmilla kivempaa, jos myös hevosella on oikeus ja mahdollisuus voida hyvin, myös ratsastaessa
 • Vastuu siitä, että jos syystä tai toisesta huomaat, että hevosesi ei johonkin juuri sinä päivänä kykene, sinä osaat vetää rajan ja lopettaa ajoissa/muuttaa tehtävää/tekemistä
Ratsastajan vastuu ratsukon toisena osapuolena

Niin paljon vastuuta, että pää halkeaa?

Me jokainen tiedämme, että emme elä ideaalimaailmassa, jossa jokainen yllä mainittu asia olisi jokainen hetki täysin tiedostettuna. Me olemme ihmsiä ja olemme tekemisissä elävän eläimen kanssa, jolla on myös hyviä ja huonoja päiviä sekä eletty elämä takanaan. Näiden kahden yhdistäminen jo yksistään luo tilan, jossa on mahdollisuuksia sekä hyviin että huonompiin hetkiin.

Ei ole tarkoitus tai mahdollistakaan olla ja elää koko ajan ideaalin mukaan.

Siitä huolimatta, on ajoittain hyvä pohtia omaa tekemistään sekä tuoda tietoisuuteen omat ajatukset ja toimintatavat ylläolevista asioista. Joku asia on saattanut joskus tuntua turhalta ja nyt saatatkin huomata, että pidät sitä todella tärkeänä. Ehkä jokin ylle kirjoittamani sai sinut ihmettelemään, että miksi se on mukana listallani. Tällöin on hyvä vain itselleen tuoda tiedoksi, mistä ajatus tuli ja minkä vuoksi, keksitkö syytä ja selitystä?

Me emme voi muuttaa mitään, jos asia ei tule ensin tietoisuuteemme. On hyvä olla armollinen itselleen myös siinä, että koko harrastuksesta tai elämäntavasta ei häviä ilo liiallisten vastuukysymysten äärellä ja niitä miettiessä. Mutta on hyvä myös muistaa, että tässä lajissa on toisena osapuolena aina elävä yksilö

P.S Löydät Facebook-sivuni täältä

Paluu kotisivulle

Alimmainen kuva: Anniina Gullans 

Vastaa