Hevosen luuston kehittymisvaiheet ja niiden merkitys treenin kannalta

Tietoinen ratsastus

Hevosen luuston kehittymisvaiheet ja niiden merkitys treenin kannalta

Hevosen luuston kehittymisvaiheet ja niiden merkitys treenin kannalta. Miksi tähän asiaan kannattaa kiinnittää huomiota ja mikä vaikutus kehittymiselle on esimerkiksi ratsastuksen suhteen?

Käyn tässä kirjoituksessa kuvien kera läpi hevosen luurangon kehittymistä ja sitä, mikä on kyseisen osan vaikutus esimerkiksi ratsastusta ajatellen.

Hevosen luuston kehittymisvaiheet

On hyvä muistaa, että jokaisen hevosen keho on yksilöllinen. Tässä kirjoituksessa esitetyt ikävuodet ovat siis suuntaa antavia. Hevosen rodulla voi olla myös merkitystä, kun katsotaan eri kehittymisvaiheita ja niiden kestoa. Jätin tästä tekstistä pois luurangon alimmat luut eli eteneminen alkaa jalkojen ylemmistä luista.

Kehittymisvaiheista

Näitä kehittymisvaiheita katsoessa voidaan miettiä, onko hevonen todella 3-4 vuotiaana sellaisessa kehitysvaiheessa, että ratsastus voidaan aloittaa tai voidaan miettiä, miten ratsastus olisi hyvä aloittaa? Kuinka suuri merkitys on sillä, miten ja missä muodossa nuorta hevosta ratsastetaan ja minkälaiset varusteet sillä on?

Ikävuodet 2,5-3,5

Hevosen luurangon kehittymisvaiheet

Etujalkojen värttinäluut, takajalkojen koipiluut sekä osa kaularankaa kehittyvät ja fuusioituvat. Hevonen on vielä sen verran nuori tässä vaiheessa, että harvoin tehdään vielä muuta kuin totutetaan satulaan tms. Mutta koska kaularangan kehittyminen on vielä kesken on syytä huomioida sitä, yritetäänkö pään/kaulan asentoon vaikuttaa esimerkiksi tiukoilla sivuohjilla juoksuttaessa.

Ikävuodet 3-3,5

Hevosen luurangon kehittymisvaiheet

Olkaluu sekä kinnerluu(t) kehittyvät ja fuusioituvat. Olkahuuhun kiinnittyy suuria lihaskimppuja ja olkanivelen yli kulkee isoja lihaksia. Kinnernivel muodostuu kuudesta erri pikkuluutsa. Kinnernivelen takapinnalla on kinnerluu, johon kiinnittyy suuri osa takajalan koukistajalihaksistosta. Joka tarkoittaa sitä, että kintereellä ja sen toiminnalla on iso rooli esimerkiksi kantokyvyssä ja hyppäämisessä ja se myös vaimentaa iskuja.

Ratsastusta ajatellen on hyvä pitää mielessä, että sekä etu- että takapäässä on tulevaisuuden kannalta ajatellen kehittymässä tärkeitä alueita, joita ei kannata rasittaa liikaa tai vaatia liikettä tai asentoa, joka aiheuttaa liiallista painetta näille alueille.

Ikävuodet 3,5-4

Hevosen luurangon kehittymisvaiheet

Lapaluu ja reisiluu kehittyvät ja fuusioituvat. Lapaluu on litteä ja leveä luu, jonka yläosassa on rustoa. Tämä rustoalue muodostaa rintanikamien okahaarakkaiden kanssa hevoseen sään. Reisiluu niveltyy lantioon lonkkanivelen kautta ja alareunastaan se niveltyy polviniveleen, jotka ovat molemmat tärkeitä rakenteita liikkumista ajatellen.

Usein 4-vuotiasta hevosta aletaan jo ratsastaa enemmän. Tässä kohden kannattaa huomioida varsinkin lapaluun rustoalue, joka jää usein osittain satulan alle. Kuinka paljon painoa ja painetta tulee alueelle, joka ei ole vielä täysin kehittynyt? Etujalka kiinnittyy kehoon lapaluun jänteellisen lihaskudoksen avulla, lapaluu vaikuttaa siis koko etujalan toimintaan.

Ikävuodet 4-5

Hevosen luurangon kehittymisvaiheet

Lonkkaluu ja alaleuka kehittyvät ja fuusioituvat. Lonkkaluut muodostavat lantiorenkaan ja itse lonkkaluut muodostuvat kolmesta yhteensulautuneesta luusta, jotka ovat suoliluu, istuinluu sekä häpyluu. Lantiorengas on anatomisesti monimutkainen kokonaisuus. Suoliluu kiinnittyy ristiluuhun si-nivelellä, jonka välityksellä takajalka kiinnittyy rankaan.

Alaleuka muodostuu kahdesta yhteenkasvaneesta luusta, alaleuka on kiinnityskohta purentalihaksistolle ja se niveltyy kalloon leukanivelellä. Alaleuka ja leukanivel vaikuttavat mm. siihen, miten hevonen kulkee kuolaimella. Jos alaleuka ei ole rento, ei ole niskakaan. Hevonen ei voi liikkua rennosti eikä liike voi kulkea kehon läpi, sillä tällöin myös lantio jumittuu.

Minkälainen on muoto, jota haetaan viisivuotiaalta hevoselta? Ja miten tämä muoto vaikuttaa alaleukaan ja leukaniveleen entä lantion alueeseen ja esimerkiksi si-niveleen

Ikävuodet 3,5-6

Hevosen luurangon kehittymisvaiheet

Hevosen selkärangan eri osat kehittyvät ja fuusioituvat eri aikoihin noin 3,5 ja 6 ikävuoden välillä. Vaikka kuvassa on merkittynä vain selän alue, voidaan tämän ajatella koskevan koko selkärankaa kaularangasta häntänikamiin. Kaularankaan kuuluu 7 nikamaa, rintarangan alueella on 18 nikamaa (paitsi arabeilla 17), joista osan päälle satula asettuu. Lannerankaan kuuluu 6 nikamaa, joiden jälkeen tulee ristiluu. jonka viisi nikamaa sulautuvat yhteen yleensä 6 ikävuoteen mennessä.

Lannerangan ja ristiluun aluea muodostavat tärkeän kokonaisuuden. Ristiluu on linkki rungon ja takaosan välillä (ks. edellinen kappale). Ristiluun ja viimeisen lannenikaman välissä on ls-nivel. Se on yksi rangan taipuisimmista kohdista (kaulan ja hännän jälkeen). Tämä nivel mahdollistaa selän pyöristämisen ja lantion kallistamisen, jonka vuoksi hevonen ei voi liikkua hyvin, jos tämä nivel ei toimi kunnolla.

Hevonen tarvitsee toimivan rangan, jotta se voi liikkua sille optimaalisella tavalla ja jotta se kestää vuosien käyttöä. Rintarangan alue kannattelee ihmistä ja lanne-ristiluu alue vaikuttaa siihen, miten hevonen voi liikkua. On hyvä miettiä nuorta hevosta ratsastaessa näitä asioita.

Ikävuodet 6-8

Hevosen luurangon kehittymisvaiheet

Viimeisenä kehittyy ja fuusioituu osa selkärangasta. Nämä ovat tärkeitä ”portteja” liikkumisen kannalta. Takapäässä lanne-ristiluun alue ja etupäässä kaularangan ensimmäiset nikamat, kaulan ja rintarangan yhtymäkohta sekä kallon ja kaularanhan yhtymäkohta.

Pää niveltyy hevosen takaraivon kohdalta kaulaan kaularangan atlas-nikamaan. Tämä nikama mahdollistaa hevosen pään ”nyökkäämisen”. Tämä nivel sallii liikkeen pituussuunnassa, eli tapahtuu niin sanottu myötääminen.

Kaularangan ja rintarangan liittymiskohta on oleellinen hevosen kantokykyyn. Rintakorin nostaminen tapahtuu tältä alueelta ja hevonen ei voi kantaa itseään oikein, jos tämä alue ei toimi.

Liian aikaisin liian lyhyessä ja/tai staattisessa muodossa ratsastettu hevonen voi kehittää vääränlaisia tapoja liikkua. Sen lihaksisto ja ranka voivat toimia epäoptimaalisella tavalla. Kireydet niskan alueella vaikuttavat koko hevoseen.

Miten vaikuttaa nuoren hevosen kaularankaan liian lyhyeksi ratsastaminen? Miten vaikuttaa se, että pyrimme pitämään kaulaa ja päätä enemmän tai vähemmän väkisin tietyssä asennossa?

Iso kokonaisuus

Kokonaisuus on iso ja siinä on paljon muuttujia, tämä on lyhyt läpileikkaus tai tiivistelmä. Jokainen näistä alueista sisältää niin paljon informaatiota, että niistä voisi kirjoittaa hyvin laajasti, tämän tekstin tarkoitus on koota yhteen kokonaiskuvaa ja herättää ajatuksia.

On hyvä tiedostaa, että hevosen keho on samalla tavalla kokonaisuus kuin ihmisenkin. Kaikki vaikuttaa kaikkeen ja joskus ongelma voi olla muualla kuin miltä se ensilmäyksellä näyttää.

Suosittelen tutustumaa aiheeseen lisää, jos se kiinnostaa. Näihin asioihin perehtyminen voi auttaa siihen, miten pystyt hevostasi ratsastaessa tukemaan niin, että se sillä on mahdollisuus oikeanlaiseen kehon käyttöön.

Löydät minut myös Facebookista

Palaa kotisivulle tästä

Kuva: Pixabay

 

Vastaa