Teemoja

Tietoinen ratsastus

Mitä on tietoinen ratsastus?
Istuntaan perehtymistä, yhteistyötä hevosen kanssa, ratsastuspelkojen  ja jännitystilojen selvittämisetä, biomekaanisesti oikein liikkumista, henkistä valmennusta ja niin edelleen. 

Se on myös ymmärrystä siitä, miten me ihmiset toimimme, miten hevoset toimivat
ja mikä merkitys on sillä, että tekniikan lisäksi tunnemme ja koemme.

Tärkeitä asioita ovat:
Ratsastajan keho ja mieli

Hevosen keho ja mieli
Yksilöllisten erojen huomioon ottaminen
Yhteyden löytäminen ratsukon välillä,
josta seuraa parempi yhteistyö ja onnistumisen tunteet molemmilla

Painopiste tunneilla on:
Ratsastajan istunta ja tunnetila
Ratsun auttaminen kantamaan itseään ratsastajan alla
Sekä ratsukon toimiminen ja kehittyminen yhdessä


Kenelle tunnit sopivat:
Opetus soveltuu ihan kaikille, mutta voi olla avuksi, jos alla mainitut asiat kiinnostavat
Ratsastajalle;
jota kiinnostaa yhteistyön tekeminen hevosen kanssa ymmärtäen, että ratsukossa toimii kaksi yksilöä

joka haluaa oppia ja opetella sitä, miten opitaan yhdessä
jota kiinnostaa tekniikan lisäksi tunne ja kokemus joka kaipaa syvemmälle menevää dialogia siitä, mitä teemme ja miksi
joka haluaa harrastaa rakkaudesta lajiin ja hevosiin, ilolla

joka ymmärtää, että hevosta tulee kunnioittaa ja kohdella hyvin